Ringer under str 49 og over 60 kan dessverre ikke byttes

Søk
Close this search box.

Personvernerklæring

Dato: 22.09.2022

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Marikken og Rikke Harsheim AS samler inn og bruker personopplysninger.

Marikken og Rikke Harsheim AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Behandling av personopplysninger

Daglig leder har det daglige ansvaret for Marikken og Rikke Harsheim AS sine behandlinger av personopplysninger på Rikke Harsheims nettside, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Rikke Harsheim er en nettside, og har tilgang til personlig opplysninger som blir registrert på dette nettstedet.

Marikken og Rikke Harsheim AS benytter også tredjeparter for utvikling og vedlikehold av nettstedet.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på servere som driftes av SYSE AS. For mer informasjon om hvordan Syse AS lagrer data, se deres personvernerklæring.

Marikken og Rikke Harsheim AS benytter tjenesteleverandører for drift, utvikling og markedsføring av Rikke Harsheims nettside, disse kan ha tilgang til opplysningene som samles inn. Dataene dette behandles i henhold til databehandleravtaler mellom Marikken og Rikke Harsheim AS og underleverandører, og følger norsk lovverk når det kommer til punktene ovenfor.

Nettstatistikk

Marikken og Rikke Harsheim AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Rikke Harsheims nettside. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Spesielt om statistikkverktøy

Verktøyene Marikken og Rikke Harsheim AS benytter for å innhente statistikk er Google Analytics. Vi administrerer disse verktøyene ved hjelp av et Tag Management System: Google Tag Manager.

Vårt tjenesteleverandør har kommersielle avtaler med Google Analytics som garanterer at brukerne vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles.

Hvis du likevel ikke ønsker at Marikken og Rikke Harsheim AS skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresser:

Google Analytics
Spesielt om annonsestyring

E-post
Marikken og Rikke Harsheim AS benytter e-post som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Avdelingsdirektøren i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.

I tillegg benytter Marikken og Rikke Harsheim AS medarbeidere e-post i alminnelig dialog med kunder. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Handlekurv